Paradis for bier

Livø har helt unikke forudsætninger for økologisk biavl.  

P.t. er Livø hjem for 17 stader med gule bier (Apis mellifera ligustica)

I sommerperioden fungerer øen som parringsstation for jomfrudronninger. Biavlere fra hele landet kan sende deres jomfrudronninger til Livø, for at få dem parret med øens droner (hanbier).

Ved ø-parring opnår man ren-racede dronninger hvor avlslinien er kendt. 

Desuden producerer øens bier honning fra 220 ha naturarealer og 110 ha økologisk landbrug. Livø er dermed et af de få steder i Danmark, der kan levere 100 % økologisk honning. 

Biavlen er økologisk autoriseret (aut.nr 1104157) og honningen kan købes i øens købmandsbutik.