Høstmarked 2015 - Skovfoged Erik Dalsgaard viser hvordan man parterer en spidshjort.