Indtil 2003 blev markerne dyrket med de traditionelle kornarter. 

Men så blev spelten introduceret og den har vi dyrket lige siden. Gennem årene er der kommet mange flere af de gamle kornarter til, så i dag dyrker vi flere end 10 forskellige rug-, byg-, havre- og hvedesorter. 

Bl.a. enkorn, emmer, dalarhvede, hallandskhvede, goldblume, durum, ølandshvede, svedjerug, havre og rød byg. 

Når markerne er tilsået og kornet er kommet op, sætter vi skilte op for enden af marken, så publikum kan se og læse om de mange forskellige slags korn. 

Næsten alle kornarter og sorter kommer oprindelig fra Nordisk genbank, hvor vi er med til at opformere og afprøve nogle af de gamle og genopdagede sorter.