Velkommen til Livø Avlsgård

Hej.
Her er du velkommen til at komme med ris eller ros til dit besøg på Livø Avlsgaard. Og stille spørgsmål til Bente og Karsten vedr. driften.