Landbrugsdriften på Livø

Landbrugsdriften er bygget op omkring 2 hovedelementer:

  • En besætning af ca. 60 Aberdeen Angus (kødkvæg) moderdyr + opdræt, der græsser dele af det 110 ha store landbrugsareal under plov samt størsteparten af de lysåbne naturarealer (110 ha) - overdrev, strandeng og hede. I sommerperioden benyttes dyrene også som naturplejere i den 110 ha store skov. 
  • Avl af oprindelige brødkornarter som spelt, emmer, nøgen byg, svedjerug m.m., som sælges til videre forarbejdning på bageriet Aurion i Hjørring, og til salg i IRMA i København. 
  • Høst og presning af halm

  • Naturpleje på skovengen